PODSTAWOWE POJĘCIA

Administrator (czyli ja), zwany dalej mną, czyli firma Arkadiusz Grasela Projekty Graficzne z siedzibą przy ul. Bezpiecznej 50/10, 51-114 Wrocław. Adres e-mail: kontakt@arekgrasela.pl

Użytkownik (to Ty), zwany dalej Tobą, czyli każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przeze mnie.

Dane osobowe to wszystkie informacje o Tobie pozwalające na zidentyfikowanie Cię poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej nowoczesnej technologii.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona to nowoczesne rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.arekgrasela.pl na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych Ci drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Naruszenie ochrony danych osobowych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przeze mnie w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę w zamieszczonych na Stronie formularzach, czyli w komunikacie pop-up, który wyświetla się podczas pierwszego wejścia na stronę, formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której będziesz stroną (art. 6 ust. l lit. b RODO). Przetwarzaniem Twoich danych osobowych będzie również wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na mnie (art. 6 ust. 1 lit. c), dotyczy to także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest mój uzasadniony interes polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowo, mogę również przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, czyli gdy napiszesz do mnie to mogę się za jakiś czas do Ciebie odezwać i zapytać, czy nie potrzebujesz może jakieś projektu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

Ale, co fajne w tym wszystkim przetwarzam Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym dla celów określonych powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach musisz się zgodzić, żebym mógł w ogóle działać.

MASZ PRAWO DO:

  1. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
  2. Uzyskania kopii tych danych.
  3. Sprostowania ich.
  4. Usunięcia danych (a jakże!).
  5. Ograniczenia przetwarzania.
  6. Przeniesienia danych.
  7. Nie zgodzić się do przetwarzania danych w celach marketingowych.
  8. Nie zgodzić się, by te dane były przetwarzane w innych celach.
  9. Wycofać zgodę na przetwarzanie.
  10. Złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli są źle przetwarzane.

A to wszystko zgodne z art. 15 – 22 RODO. Gdybyś chciał z tych praw skorzystać – pisz śmiało na kontakt@arekgrasela.pl

CIASTECZKA (COOKIES) I INNE WYROBY PIEKARNICZE

Strona korzysta z plików cookies. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu (czyli w przeglądarce, z której korzystasz). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym u Ciebie te pliki jestem Ja, czyli Administrator.

Ciasteczka wykorzystywane są m.in. w celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
b) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

Do zbierania statystyk wykorzystuję produkt Google Analytics, tym samym Twoje dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States. Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu przez niego w przeglądarce wtyczki znajdującej się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ W przypadku zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

To tyle. Nudy, ale się udało, nie? Piąteczka!